Liên hệ

GARAGE KHÁNH HỒNG
CHUYÊN TU SỬA CÁC LOẠI XE TỪ 4 - 16 CHỔ
Địa chỉ: 357 Huỳnh Ngọc Huệ, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
Tel: 02363 60 73 73 - Fax: 02363 726 313
Email:khanhhongauto@gmail.com

GARAGE KHÁNH HÀ
CHUYÊN TU SỬA CÁC LOẠI XE TỪ 500KG ĐẾN 15.000KG

Địa chỉ : 100 Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu – Đà Nẵng
Tel: 02363 60 73 73.* Fax: 02363 764 313
Email:khanhhongauto@gmail.com